Statik Kompanzasyon

USSC – ÜNİVARSAL STATİK MODÜL

  • Difaze veya trifaze beslenen askı punta, dikiş vb. kaynak makinaları, vinç gibi çok hızlı devreye girip çıkan endükatif yüklerin kompanzasyonu için arksız, gecikmesiz yarı iletken temelli kontaktör olarak kullanılır.
  • Şebeke ve kondansatör geriliminin “0” anında iletime geçer, kondansatör akımının “0” değerine iletimi keser bu neden ani şarj/deşarj olmayacağından ark ve harmonik oluşturmaz.
  • Çalışma gücü 35kVAr – 150kVAr arasında, çalışma gerilim aralığı 300-525Vac dedir. Uygulamaya özel 1200V, 1400V, 1600V veya 1800V yarı iletken opsiyonludur.
  • Aşırı akım korumalıdır. Hat akımı sınır değeri aşıldığında iletim kesilir, alarm verir.
  • Minimum gecikmelidir. (En fazla gecikme 20 milisaniyedir.)
  • Kısa devre (*), açık devre, aşırı akım (*) veya aşırı ısınma oluştuğunda alarm rölesi çeker.
  • Kumanda seçenekleri, kuru kontak, DC gerilim, AC akım.

(*) : Opsiyon

L1, L2, L3 fazları ve NÖTR bağlantı klemensi

C1, C2, C3 kondansatör bağlantı klemensi

7’li klemens; tetikleme girişleri: Akım trafosu k-l uçları | 5…30 Vdx | Kuru kontak

2’li klemens; ortam sıcaklığına göre devreye giren fan bağlantısı

3’lü klemens; konfigürasyon bağlantı girişleri mevcuttur.

Tristörlü Statik Kompanzasyon Modüllerin Üstünlükleri

Klasik tristör modüller sadece hızlı reaktif güç kontrol röleleri aracılığı ile kontrol edilirler. Alron tristör modülleri ise DC voltaj ile kontrol edilebildiği gibi kuru kontak ve AC akım ile de kontrol edilebilir.

Özellikle bağımsız kompanze edilebilecek yüksek güçlü alıcılar için AC akım ile kontrol çok pratik uygulamaya olanak sağlar.

Örneğin; işletmede bulunan yüksek güçlü bir kaynak makinasının kompanze edilebilmesi için enerji kablosuna monte edilecek bir akım trafosunun K-L çıkışlarının Alron tristör modülünün AC akım trafosunun K-L çıkışlarının Alron tristör modülünün AC akım kumanda girişlerine bağlanması yeterlidir. 

Esnek Anahtarlama Trifaze, Difaze, Monofaze

Klasik tristör modüller sadece trifaze kondansatör gruplarını anahtarlayabilirler. Alron tritör modüller ise trifaze kondansatör gruplarını anahtarlayabildiği gibi difaze ve monofaze kondansatör gruplarını da anahtarlayabilirler. Standart olarak 25, 50, 100 ve 150kVAr güçlerinde üretilirler.